Inför sommaren varje år så väcks drömmen om ett körkort för motorcykel till liv hos många. Det är ju nämligen under slutet av våren, när vägarna blivit torrare, som säsongen för att åka motorcykel drar igång. Är man en av dem som funderat på saken, kan man behöva en del information för att kunna ta sig vidare i processen mot att få köra en egen hoj i sommar. Det mesta finns idag för mc online, när det gäller alltifrån att köpa däck till mc till att läsa mer om vilka bestämmelser som gäller för att ordna ett mc-körkort. Detta innebär att all nödvändig information idag går att finna på nätet.

Motorcykelolyckor har tidigare år varit alltför välrepresenterade i statistiken. En teori man har kring detta, är att ansvarstagandet för vissa är något som gånger med åldern, och att detta hänger samman med att det också skett olyckor i trafiken. Åldersgränsen för att kunna ta ett mc-körkort har i Sverige varit lägre än mot EU-bestämmelserna.  För att undersöka om olycksstatistiken kan sjunka, kommer man att från och med nästa år, 2013, höja åldersgränsen. Mer exakt vad saken gäller och hur systemet kommer att ändras, kan man läsa om här.